Λεωφ. Μεσογείων 264, Χολαργός 15562, Metropolitan General, γραφείο 1.20

Σκληρυντική αδένωση

Τι είναι η σκληρυντική αδένωση; (Sclerosing adenosis)

Η σκληρυντική αδένωση είναι μια καλοήθης κατάσταση, άγνωστης αιτιολογίας. Είναι γενετικό θέμα,  δηλαδή από κατασκευής του μαστού. Συνήθως δεν προκαλεί σπουδαία ενοχλήματα και απλά τη βλέπουμε στη μαστογραφία, αλλά μπορεί να προκαλεί μαστοδυνία (πόνο) σε συγκεκριμένες περιοχές των μαστών. Εκδηλώνεται με ένα ή περισσότερα σκληρά ψηλαφητά ογκίδια, στον ένα ή και στους δύο μαστούς και πολλαπλές αποτιτανώσεις στη μαστογραφία, συνηθέστερα σε έδαφος μαστογραφικά πυκνών μαστών. Συνήθως είναι αμφοτερόπλευρη αλλά μπορεί να αφορά μόνο ένα μαστό ή μόνο μία περιοχή του. Πολλές φορές μιμείται τον καρκίνο και δε μπορεί να είμαστε 100% ήσυχοι, γι αυτό και η βιοψία πολύ συχνά είναι αναπόφευκτη για να ξεκαθαρίσει την ύπαρξη ή μη κακοήθειας. Ο κίνδυνος μελλοντικής ανάπτυξης καρκίνου σε γυναίκες με σκληρυντική αδένωση, είναι τριπλάσιος από αυτόν που διατρέχουν οι γυναίκες με απλούς λιπώδεις μαστούς ( σχετικός κίνδυνος =3). Συνεπώς η σκληρυντική αδένωση, και μας δυσκολεὐει στη διάγνωση και αποτελεί παράγοντα αυξημένου κινδύνου.

Η διάγνωση της σκληρυντικής αδένωσης πιθανολογείται αρχικά με την ψηλάφηση μαστών και τη μαστογραφία. Όμως η πιθανότητα σφάλματος της μαστογραφίας στις περιπτώσεις των πυκνών μαστών με σκληρυντική αδένωση, φθάνει το 38%! Γι αυτό πολύ συχνά γίνεται η διάγνωση με τη λήψη ιστού για βιοψία από την πιο ύποπτη περιοχή (Core biosy).

Προγραμματίστε το ραντεβού σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΔΩ

Μέρος από το βιβλίο «Ο μαστός και οι παθήσεις του» , ένας οδηγός για κάθε γυναίκα με ερωτήσεις και απαντήσεις. Εκδόσεις Λιβάνη 2006.