Λεωφ. Μεσογείων 264, Χολαργός 15562, Metropolitan General, γραφείο 1.20

Είδη καρκίνου μαστού

Είδη καρκίνου του μαστού

Υπάρχουν πολλά είδη καρκίνων του μαστού. Εξαρτάται πώς τους κατατάσσουμε.

Ανάλογα με το πόσο βαθιά έχει προχωρήσει ένας καρκίνος μέσα στο μαστό, χωρίζεται σε in situ και σε διηθητικό.

Ανάλογα με τα κύτταρα από τα οποία προέρχεται, χωρίζεται σε πορογενή και σε λοβιακό.

Ανάλογα με το πόσο κακοήθη είναι τα κύτταρά του, χωρίζεται σε βαθμό κακοήθειας 1 (χαμηλό), 2 (μέτριο) ή 3 (υψηλό).

Ανάλογα με το πόσο διαφοροποιημένα είναι τα κύτταρά του χωρίζεται σε χαμηλήςμέσης και υψηλής διαφοροποίησης.

Επίσης χωρίζονται σε δύο ομάδες ανάλογα με το αν τα κύτταρα έχουν θετικούς ορμονικούς υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης. ή αν έχουν αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς.

Χωρίζονται επίσης σε δύο ομάδες ανάλογα με το αν έχουν υποδοχείς HER2  ή όχι δηλαδή HER- 2θετικοί και HER-2 αρνητικοί.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΔΩ

Τι είναι ο βαθμός κακοήθειας και πόσοι βαθμοί υπάρχουν;

Είναι βασικός δείκτης που δείχνει πόσο γρήγορα πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα και συνεπώς πόσο γρήγορα μεγαλώνει ένας όγκος μαστού. Υπάρχουν τρεις βαθμοί: 1, 2 και 3. Ο όγκος βαθμού κακοηθείας 1 μεγαλώνει πιο αργά, ενώ ο όγκος βαθμού 3 πιο γρήγορα, είναι δηλαδή πιο κακοήθης. Η κατάταξη αυτή βρίσκεται στο έντυπο ιστολογικής εξέτασης του όγκου που αφαιρέθηκε και γίνεται από τους παθολογοανατόμους που εξετάζουν στο μικροσκόπιο τα τεμάχια ιστών που εμείς οι χειρουργοί αφαιρούμε στο χειρουργείο.

Τι είναι ο καρκίνος υψηλής, μέσης και χαμηλής διαφοροποίησης;

Είναι δείκτης επιθετικότητας του καρκίνου. Όσο πιο χαμηλή είναι η διαφοροποίησή του τόσο πιο γρήγορα εξελίσσεται ο όγκος. Είναι συνεπώς προτιμότερη η υψηλή ή η μέση διαφοροποίηση, από τη χαμηλή. Ακόμα χειρότερη μορφή είναι ο αδιαφοροποίητος καρκίνος του μαστού. Η κατάταξη αυτή βρίσκεται στην έκθεση ιστολογικής εξέτασης του όγκου που αφαιρέθηκε και γίνεται από τους παθολογοανατόμους.

Τι είναι ο λοβιακός και τι ο πορογενής καρκίνος;

Λοβιακός (Lobular) ονομάζεται ο καρκίνος του μαστού που προέρχεται από κύτταρα των αδενικών λοβίων, αυτά δηλαδή που παράγουν το γάλα.

Πορογενής (Ductal) ονομάζεται ο καρκίνος που προέρχεται από κύτταρα των πόρων του μαστού, αυτά δηλαδή που μεταφέρουν το γάλα. Συνεπώς ένας καρκίνος μπορεί να είναι in situ πορογενής ή in situ λοβιακός. Μπορεί επίσης να είναι διηθητικός πορογενής ή διηθητικός λοβιακός. Μπορεί επίσης να έχει κάθε ένα από τα ανωτέρω είδη καρκίνου, μικρό, μέτριο ή μεγάλο βαθμό κακοήθειας.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΔΩ

Είδη καρκίνου του μαστού

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με τα εξής είδη καρκίνου του μαστού:


Μέρος από το βιβλίο «Ο μαστός και οι παθήσεις του» , ένας οδηγός για κάθε γυναίκα με ερωτήσεις και απαντήσεις. Εκδόσεις Λιβάνη 2006.